Történetünk

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. a jogutódlásokat is figyelembe véve – közel 46 éves múltra visszatekintõ Városüzemeltetési KHT. 2007. évi átalakításával jött létre.

A Városüzemeltetési KHT. jogelõdjei az 1961-ben Nyíregyháza Város Tanácsa által alapított Kertészeti Vállalat, amely profilbõvítéssel 1975-ben Kertészeti és Parképítõ Vállalattá alakult át. A Vállalat 1980-ban az Ingatlankezelõ és Szolgáltató Vállalattól átvette a hulladékszállítással, köztisztasággal kapcsolatos feladatokat és 1992. augusztusáig Közterületfenntartó Vállalatként mûködött. 1992 szeptemberétõl privatizáció kapcsán Köztisztasági Kft.-ként tevékenységi körébõl kikerült a dísznövénytermesztés és kereskedelem, parképítés és fenntartás, valamint a fizetõ parkolók üzemeltetése.

A Társaság Városüzemeltetési KHT. – ként 1997. január 1-tõl mûködött, miután jogelõdje összeolvadt a Nyíregyházi Fürdõ Kft.-vel, valamint parkoló Kft.-vel. 2001-tõl átvette a város közvilágításával, 2005-tõl az önkormányzati intézmények elektromos energia ellátásával kapcsolatos feladatait.


A Tulajdonos 2007-ben döntött a Városüzemeltetési KHT. átalakításáról kifejezetten azzal a céllal, hogy létrehozzon egy tiszta profilú piac és nyereségorientált hulladékgazdálkodással foglalkozó céget a meglévõ korszerû eszközállományra és a közel három  évtizedes szakmai tapasztalatokra alapozva.

Az átalakítás eredményeként került megalapításra a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft., amely 2008. január 1-tõl 1.000.000 eFt jegyzett tõkével a komplex hulladékgyûjtési, szállítási, kezelési, ártalmatlanítási tevékenységhez szükséges felkészült szakembergárdával, létesítményekkel, eszközökkel, telephelyekkel, üzemekkel, a tevékenység ellátásához szükséges mindennemû engedéllyel, EN ISO 9001:2000 minõségirányítási és EN ISO 14001:2005 Környezetirányítási Minõség Menedzselési Rendszerrel rendelkezik.