Küldetésünk

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 8/2014. (III.21.) rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatási feladatokat a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. - mint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. közszolgáltató alvállalkozója - látja el Nyíregyháza közigazgatási területén.
Komplex hulladékkezelési megoldásaink révén Szabolcs – Szatmár – Bereg megye egyik legnagyobb szilárd hulladékot kezelõ szolgáltató társaságának mondhatjuk magunkat.

Ügyfeleink tevékenységeinkkel kapcsolatos igényeit gyors és pontos szolgáltatások nyújtásával elégítjük ki, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok és hatósági határozatok követelményeit.

Hangsúlyt helyezzünk a környezetünk megóvására, a környezeti károk megelõzésére. Az ezt elõsegítõ környezettudatos magatartás mutatkozik meg a hulladékok komplex kezelésében is, melynek a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. igyekszik érvényt szerezni mind lakossági, mind intézményi szinten.

Társaságunk mindent megtesz azért, hogy a kommunális hulladék mennyiségének csökkentésével minimalizálja a hulladék környezetterhelõ hatását, növelje a hulladéklerakó élettartamát. Célunk az, hogy minél többféle és minél nagyobb mennyiségû hulladék szelektív gyûjtésére biztosítsunk lehetõséget.

Szolgáltatásunk színvonalának folyamatos emelésével hozzájárulunk a fenntartható fejlõdés irányelveinek betartásához, azaz igyekszünk „kielégíteni a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentenénk a jövendõ generációk azon képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket”. Jelentõs hangsúlyt fektetünk környezetünk értékeinek megóvására, környezetbarát technológiai eljárások alkalmazására.

Rugalmas munkavégzésünket igazolja a felmerülõ egyedi igények szakszerû megoldása.

Biztosítjuk a hulladékok keletkezésük helyérõl történõ eljutását a végleges ártalmatlanítási-, újrahasznosítható hulladékok esetében felhasználási helyükre, törekedve a költséghatékony, környezetkímélõ megoldások alkalmazására.

Szemléletformáló tevékenységünkkel elõsegítjük a jövõ nemzedékének környezettudatos nevelését, ami hozzájárul a fenntartható fejlõdés alapelveinek megvalósulásához.