Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan szüneteltethetõ a szolgáltatás?

Szüneteltethetõ a közszolgáltatás azokra a hónapokra, amelyek során az ingatlanon hulladék nem keletkezik- legalább 90 napig az ingatlan üresen áll- az indok fennállásáig.

A szüneteltetés idejére díjfizetési mentesség adható.

A szüneteltetés maximum egy naptári évre kérhetõ.

Az egy naptári évre szóló szüneteltetési kérelmet minden év február 28-ig kell beadni.

A szüneteltetés abban az esetben adható meg, ha az ingatlan tulajdonosának hulladékkezelési díjtartozása nincs.

A hulladékkezelési szolgáltatás szüneteltetéséhez a „nyilatkozat szüneteltetéshez” letölthetõ adatlapunkat hiánytalanul ki kell tölteni.

Hol vannak Hulladékudvarok Nyíregyházán?

Nyíregyházán több hulladékudvart is üzemeltet a Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft.,
ám sokan nem tudják pontosan hol találhatóak ezek, és miben is lehetnek segítségünkre a mindennapokban?
Ha kíváncsi, hogy a sütőolaj mellett minek van még helye a hulladékudvarokban, ne hagyja ki a Zöld percek 4. részét.

Ki kötelezett hulladékkezelési szerzõdés megkötésére?

A város területén lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója.

Lakossági hulladékdíjat egyénileg fizetõk

2007. január 1-tõl a hulladékszállítási díj megállapításának alapja az ingatlanon használt gyûjtõedények ûrmérete, illetve a szállítási gyakoriság.

Lakossági hulladékdíjat közösen fizetõk (Társasházak)

A társasházak képviseletében a közös képviselõ jogosult az adott lakóközösség nevében a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatosan eljárni.

Õ jogosult szerzõdést kötni, módosítani, illetve a lakóközösség tagjai között a hulladékszállítási költségeket felosztani.

Lakossági hulladékkezelési szerzõdés módosítása

A hulladékkezelés díját egyénileg fizetõ lakosoknak 1 db 120 literes gyûjtõedény heti egyszeri ürítésérõl szól a szerzõdésük.

Ha valaki 80 literes edényt kíván használni a 80 literes szabvány gyûjtõedény megvásárlása után a vásárlásról szóló bizonylattal személyesen felkeresheti Ügyfélszolgálati Irodáink valamelyikét, az Univerzum Üzletház Keleti tornyában (Nyíregyháza, Vay Á. krt.. 4-6., 2. emelet, 224 számú iroda), hétfő- kedd-csütörtök: 8:00 - 16:30, szerda: 7:00 - 19:00, péntek: 8:00 - 12:00 között vagy a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatt, hétfő-csütörtök: 7:30 - 16:00, pénteken: 7:30-13:00 között és szerzõdését módosítjuk.

Egynél több 120 literes, vagy 240 literes gyûjtõedény használata esetén ugyanitt állunk rendelkezésükre a szerezõdés módosítása céljából.

Mi a teendõ tulajdonosváltáskor?

Az ingatlan adásvételi szerzõdésével az eladó és a vevõ együttesen fel kell hogy keresse Ügyfélszolgálati Irodáink valamelyikét az Univerzum Üzletház Keleti tornyában
(Nyíregyháza, Vay Á. krt.. 4-6., 2. emelet, 224 számú iroda), hétfő- kedd-csütörtök: 8:00 - 16:30, szerda: 7:00 - 19:00, péntek: 8:00 - 12:00 között, vagy a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatt, hétfő-csütörtök: 7:30 - 16:00, pénteken: 7:30-13:00 között.
Ekkor megtörténik a régi szerzõdés megszüntetése, az új szerzõdés megkötése, és az esetleges díjhátralék rendezése.

A hulladékkezelési szolgáltatás tulajdonosváltásához a „Formanyomtatvány lakócseréhez” letölthetõ adatlapunkat hiánytalanul ki kell tölteni.

Miben tér el a szelektív hulladékgyűjtő edény a hagyományos gyűjtőedénytől?

Hogyan juthatnak hozzá a háztartások a biohulladékok tárolására szolgáló edényekhez?
A Zöld percek 3. epizódja minden szelektív kérdésére válaszol!

Hol szerezhetõ be az emblémás zsák?

A központi telephelyünkön, a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám alatti Raktárunkban H-Cs.: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00 között, bruttó 315.-Ft-os egységáron.

Miben helyezhetõ ki elszállításra a háztartási hulladék?

A települési szilárd hulladék gyûjtésére kizárólag szabvány gyûjtõedény használható.
Típusai : 80, 120, 240, 1100, 5000 literes.

Miért gyűjtik egybe a sárga és kék színű konténereket?

Nyíregyházán 2012-től megváltozott a szelektív hulladékgyűjtés rendje, amikortól is a
Szabolcs-Szatmár–Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Program keretében megépítésre került az új hulladékválogató csarnok.
A csarnok eszközrendszerének köszönhetően lehetővé vált a papír és műanyaghulladékok körzetenként egy hulladékgyűjtő gépjárművel történő begyűjtése.

Mire használható az emblémás zsák?

Az emblémás zsákban a keletkezõ többlethulladékot lehet elhelyezni. Ez kommunális, vagy zöldhulladék is lehet. Az emblémás zsák használata nem mentesíti a hulladékszállításra kötelezettet a szabvány gyûjtõedény használata alól.

Hogyan köthetõ vállalkozási hulladékkezelési szerzõdés?

A vállalkozások is kötelesek hulladékkezelési szerzõdést kötni valamennyi telephelyükre.

A vállalkozás nevében az aláírási jogosultsággal rendelkezõ személy egy bélyegzõvel együtt az ügyfélszolgálati irodánkon, az  Univerzum Üzletház Keleti tornyában (Nyíregyháza, Vay Á. krt.. 4-6., 2. emelet, 224 számú iroda), hétfő- kedd-csütörtök: 8:00 - 16:30, szerda: 7:00 - 19:00, péntek: 8:00 - 12:00 között vagy a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatt, hétfő-csütörtök: 7.30 - 16:00, pénteken: 7:30 -13:00 között.kötheti meg a vállalkozás kommunális hulladékkezelési szerzõdését 120, 240, 1100 literes vagy nagyobb ûrtartalmú edényzetre.

Hogyan szüntethetõ meg a vállalkozási szerzõdés?

A vállalkozási szerzõdés 60 napos felmondási idõvel írásban mondható fel, a felmondás okának indoklásával.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ közszolgáltatásról a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének többször módosított 36/2002. számú ( 2003. I. 01.) számú rendelete rendelkezik.